Fyra av de nya antipsykotiska läkemedlen, klozapin, olanzapin, risperidon och amisulprid, har bättre effekt än de läkemedel som använts tidigare, visar SBU:s rapport.

Det innebär att rekommendationerna om läkemedelsbehandling vid schizofreni bör ses över.

I SBU-rapporten sägs att nyttan av läkemedlen är större än riskerna, men att biverkningarna ofta är svåra. Det handlar bland annat om diabetes, stelhet, ofrivilliga rörelser, förhöjda blodfetter och viktökning.

Rapporten visar också att personalens kommunikation och kontakt med patienterna och deras anhöriga behöver stärkas. Kontinuitet, respekt, medinflytande och socialt stöd är viktigt för återhämtningen.