Den nya metoden har publicerats i den amerikanska vetenskapliga tidskriften PLoS One. Rent praktiskt grundar den sig på sökningar om huvudlöss via olika sökmotorer på internet.

Förut har SMI följt utvecklingen av löss i samhället genom försäljningen av lusmedel på apoteket, men efter avregleringen av apoteksmarknaden får myndigheten inte längre den informationen.

För att kunna styra informationskampanjer och liknande är det viktigt för SMI att känna till omfattningen.

Överlag verkar problemen ha ökat. Mellan 1994 och 2004 ökade försäljningen av lusmedel med 100 procent för att därefter lägga sig på en stabil nivå. Från och med förra året verkar antalet svenskar med huvudlöss ha blivit fler.