I augusti i år gjorde organisationen Anonymous ett dataintrång hos Västra Götalandsregionen och lyckades lägga ut en film som stöder Wikileaks grundare på regionens webbplats. Filmen visar Julian Assange när han har fått asyl i Equador och talar på balkongen till landets ambassad i London. 

Organisationen ska inte ha kommit åt några journaluppgifter, men genom intrånget fick de tillgång till patienters namn, personnummer, var de har gjort sitt sjukbesök och diagnos. De kom även åt uppgifter om politiker.

Telefonnumret till patientservice: 010-473 79 80