Divisionschefen Carsten Rose som är ansvarig för cancersjukvården säger att de tolv mellancheferna primärt skulle ha uttryckt sin kritik internt.

– Om man har accepterat en chefsposition måste man vara lojal mot de beslut som tas. Diskussionen får man ta internt och inte i pressen, säger Carsten Rose.

Gäller inte yttrandefriheten också för arbetsledare?

– Jo, som anställda har de rätt att uttrycka sin åsikt, men det är inte säkert att de ska fortsätta vara chefer om de går ut offentligt i första hand. De måste bestämma sig för om de vill agera i media eller internt.

Yttrandefrihet

Den politiska oppositionen i Skåne har reagerat kraftigt mot att medarbetare kritiseras av sin överordnande för att de kommenterat situationen i sjukvården.

– Meddelar- och yttrandefriheten är så grundläggande i Sverige att inskränkning på detta är på gränsen till ett övergrepp på medarbetarnas lagstadgade rättigheter, säger Rikard Larsson (S), andre vice ordförande i regionstyrelsen.

Han begär nu att det görs en utredning för att undersöka hur trygga medarbetarna i Region Skåne känner sig med att påtala risker och missförhållanden utåt gentemot politiken, allmänheten och medierna.

Tystnadskultur

– Om det skulle visa sig att medarbetarna upplever att det finns en tystnadskultur måste detta tas på allvar och omedelbara åtgärder vidtas, säger Rikard Larsson.

Det var i förra veckan som tolv sjuksköterskor och läkare, samtliga arbetsledare vid onkologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus, skrev en debattartikel i Sydsvenskan där de påtalade att de omfattande ekonomiska besparingarna leder till brist på sjuksköterskor och att avdelningar måste stängas vilket innebär en försämrad cancervård.