Vårdfokus berättade i går om att divisionschefen Carsten Rose sagt till de sjuksköterskor och läkare som skrivit debattartikeln i Sydsvenskan att de borde ha tagit upp sin kritik internt i stället för att gå ut i tidningen.

"Som anställda har de rätt att uttrycka sin åsikt, men det är inte säkert att de ska fortsätta vara chefer om de går ut offentligt i första hand", sade Carsten Rose till Vårdfokus.

Allvarligt

Det är allvarligt att en hög chef kan gå ut och säga att lagstadgade friheter inte skulle gälla för chefer, anser Susi Nilsson, vice ordförande för Vårdförbundet i Skåne och ansvarig för chefs- och ledarfrågor.

– Våra chefer är anställda i en linjeorganisation och då ska beslut följas och det är jag säker på att även de här cheferna kommer att göra. Men som anställd i offentlig verksamhet måste man också kunna använda sin lagstadgade rättighet att öppet säga ifrån när man tycker att något är fel.

Hon menar att det behövs en öppen och bra dialog om konsekvenserna av de ekonomiska besparingarna.

– Det här är en viktig debatt och att använda sig av skrämseltaktik för att tysta kritiska röster är inte till nytta för någon.

Står i grundlagen

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke anser att divisionschefen Carsten Rose gått över gränsen när han kritiserat de arbetsledare som skrev debattartikeln. Funcke skulle gärna se att att frågan anmäls både till Justitieombudsmannen, JO och Justitiekanslern, JK.

– Att inskränka yttrandefriheten kan vara tjänstefel och JK kan väcka åtal, säger Nils Funcke till Sydsvenskan.

De sjuksköterskor/enhetschefer som skrivit debattinlägget i Sydsvenskan vill inte kommentera den debatt som uppstått. Deras önskan var att rikta fokus på de cancersjuka patienternas situation, inte att det skulle uppstå en debatt om debatten.