Studien är, enligt forskarna vid Lunds universitet, unik i sitt slag. Dels genom att den har undersökt benmassan hos kvinnor under så lång tid, den påbörjades 1977 då deltagarna var 48 år. Dels genom att den har klimakteriet som utgångspunkt.

Undersökningens resultat visar att vardagsmotion är effektiv och ger stora utfall i det långa loppet. I den grupp kvinnor som rörde sig minst en och en halv timme om dagen minskade benmassan inte lika mycket, som i den grupp kvinnor som rörde sig mindre.

Tidigare studier har fokuserat på effekten av intensiv träning under kortare tid.

Efter klimakteriet då östrogenet minskar reduceras benmassan med ungefär två procent per år. De kvinnor som kommer in i klimakteriet tidigare löper större risk att drabbas av benskörhet.

Forskarna har sett att benet, som är ihåligt, blir större när massan minskar. Med andra ord att benet urholkas från insidan men pålagras på utsidan.

Studien har gjorts av Ola Svejme, Henrik Ahlborg och Magnus Karlsson vid institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet.