I april bodde 2 300 färre personer över 64 år i särskilda boendeformer än i oktober förra året, 87 600 mot 89 800. Det innebär att den långsiktiga trenden med allt färre personer i äldreboende fortsätter.

De äldre bor i stället hemma med hemtjänst i allt större utsträckning, även om den andelen äldre inte har ökat mellan oktober och april.

Nio procent av alla över 64 år hade hemtjänst i april och fem procent bodde i särskilt boende. Bland dem som var 80 år eller äldre hade 14 procent särskilt boende och 23 procent hemtjänst.