Det visar Socialstyrelsens nya statistik om skador och förgiftningar.

Drygt 7 700 personer vårdades på sjukhus för att ha skadat sig själva förra året. I de flesta fall genom förgiftning med exempelvis läkemedel.

Antalet personer som lagts in på sjukhus för att de skadat sig själva ökade stadigt fram till 2008 för att sedan minska och plana ut 2011.

Men bland unga män mellan 15 och 24 år har utvecklingen fortsatt uppåt. Mellan 2002 och 2011 har antalet vårdade ökat från 94 till 120 per 100 000 invånare.

Samtidigt minskar antalet unga män som vårdas på sjukhus för skador orsakade av våld. Förra året var siffran den lägsta på tio år.

Det är fortfarande betydligt fler kvinnor som läggs in på sjukhus för självskador. Jämfört med unga män är det ungefär dubbelt så vanligt.