Forskarna Anna Abelsson och Lillemor Lindwall vid Karlstads universitet har nyligen publicerat sin studie i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine.

Totalt intervjuades 15 ambulanssjuksköterskor. De var överens om att inga trauman är lika och att behovet av praktiska övningar och feedback är nyckeln till utveckling. Författarna håller fram att det saknas utveckling och kvalitetssäkring inom området. Personalen behöver mer övning och erfarenhet för att kunna säkra arbetet i fält.

Janne Kautto, ordförande i Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, kan inte göra annat än att hålla med om slutsatserna.

– De har lyckats komma fram till det som alla tycker och tänker. Inom ambulanssjukvården har vi en kultur där vi är dåliga på att utveckla och utvärdera oss själva. Om det beror på besparingar eller okunskap låter jag vara osagt, säger Janne Kautto.

Argument att ambulanssjuksköterskor övar sig hela tiden i praktiken ute i fält bestrider han.

– Nej, det är fel. Vi har ju inte trauman varje dag, de är mer sällsynta. Vi har tänket med oss men vi måste öva på rutinerna tillsammans med annan personal. Om det var tio år sedan man gick utbildningen så är man kanske inte så uppdaterad. Det är viktigt att öva så att felen inte ackumuleras, och det gäller förresten även det dagliga arbetet, säger han.