Kuratorn Bodil Monwell har gjort en pilotstudie där hon har intervjuat 54 patienter och låtit dem kryssa i vilka droger de använder. Listan är omfattande och där ingår bland annat alkohol, heroin, sömnmedel, smärtstillande, hasch. Svaren visar att antalet droger som används är mycket mer omfattande än vad som framgår av patienternas journaler.

Vårdpersonal kartlägger vilka droger en patient använder genom att ställa öppna frågor. Patienten räknar upp de han eller hon kommer ihåg och uppgifterna ligger sedan till grund för behandlingen. Bodil Monwell har jämfört vad patienterna själva har kryssat för med deras journaler och med resultatet av en så kallad ASI-bedömning. I ASI, Addiction severity index, ställs 150 frågor om bland annat familj, hälsa och droganvändning.

De flesta är blandmissbrukare

Resultatet visar att över 90 procent av patienterna i studien har använt flera olika droger under ett dygn.

– Jag hoppas att behandlingen förbättras när vi får en bättre bild av vad som verkligen missbrukas. Psykiatrin kan lättare leta skador som beror på droger om vården får en sannare bild av vilka preparat patienten har tagit, säger Bodil Monwell.

I sitt basmaterial har hon data om samtliga 127 personer i Jönköpings län som utreddes för eventuell substitutionsbehandling under åren 2005 till 2011. Ett annat syfte med studien är att undersöka om det är någon skillnad i förlopp och resultat av substitutionsbehandlingen betroende på om missbruket utvecklats från opiater eller från syntetiska opioider.