– Det känns som en rejäl utmaning, men självklart också spännande och roligt, säger Anne Berndt om att hon blivit styrelseledamot i EPBS, European association for professions in biomedical science.

Hon valdes in vid EPBS årsmöte som hölls i Edinburgh i förra veckan.

Utbildningsfrågorna var det stora diskussionsämnet på mötet. EPBS arbetar för en europeisk master för biomedicinska analytiker och Göteborgs Universitet är med i det projektet.

Det fördes också diskussioner om EPBS framtidsvision som till stor del baserades på det danska arbetet med biomedicinska analytiker som diagnostiska partners. Tanken är att man ska ingå i de team som finns runt patienten, men också kommunicera direkt med patienten, berättar Anne Berndt.