Skyddsombuden för Vårdförbundet, Läkarförbundet, Kommunal och Vision gjorde en 6.6 a-anmälan till arbetsgivaren om den dåliga arbetsmiljön på akutmottagningen vid sjukhuset i Varberg. När inget hände gick ärendet vidare till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion och håller med skyddsombuden om att mycket behöver göras åt akutmottagningens lokaler, där 80 vårdpersonal och 20 sekreterare arbetar. De är för trånga, luften är för dålig och platserna för skrivbordsarbete är inte ergonomiska. Inspektören konstaterar att det har gjorts utredningar om ombyggnad av akuten utan att något har hänt.

Olämpliga lokaler

Lokalerna är 40 år gamla och inte anpassade till dagens patienttryck. Inflödet av patienter har ökat med 20 procent de senaste två åren, och från och med i år tas även akut sjuka barn emot dygnet runt. 

Akuten består av en lång, smal korridor där det ständigt ligger patienter. Administrativ verksamhet har flyttats runt för att man ska få plats med fler patienter – i rum som egentligen inte är rätt utrustade. Även sjuksköterske- och läkarexpeditionerna är trånga och saknar platser för avskildhet. Det saknas också rum för svåra samtal.

Arbetsmiljöverket anser att det finns saker att göra utan att kostnaden behöver bli för hög. Ett förslag är att använda den tidigare psykiatrimottagningens lokaler, som ligger intill akuten. Arbetsmiljöverket kräver att något görs senaste den 1 februari 2013.