"Välkommen till barnmottagningen i Ystad. Av säkerhetsskäl kommer detta samtal att spelas in".

Så låter det när man ringer till barnkliniken i Ystad där alla inkommande, och även vissa utgående, samtal spelas in. Inspelningarna sparas i minst tre år.

Hotfulla samtal

Barnkliniken anser att det är bra att det finns möjlighet att gå tillbaka och spåra ett samtal och ser det som en säkerhetsåtgärd för både personal och patienter. Men under tre års användning har det inte varit nödvändigt en enda gång.

– Det är också så att det ringer en del hit som är upprörda eller hotfulla och då kanske de lugnar ner sig lite om de får veta att samtalet spelas in, sade Björn Jönsson, områdeschef för barnmedicin, till Vårdfokus när Datainspektionen inledde sin granskning i början av året.

Integritetsintrång

Men nu sätter Datainspektionen alltså ner foten och skriver i ett beslut att samtal får bara spelas in när det finns ett påtagligt behov.

– Inspelning av telefonsamtal innebär ett integritetsintrång för såväl patienter som anhöriga och anställda. För att det ska vara lagligt måste det finnas ett påtagligt behov av systematisk kvalitetssäkring som inte kan lösas på något annat, mindre integritetskänsligt sätt. Kliniken har inte visat att det finns ett sådant behov som motiverar att alla samtal spelas in, säger Katarina Högquist, jurist på Datainspektionen.

Datainspektionen förelägger Region Skåne att ta fram en plan som redogör för vilka åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att kliniken enbart spelar in samtal när det finns ett påtagligt behov. Om ett samtal spelas in måste den uppringande dessutom bli tillräckligt informerad om detta.