Den nya lasermätaren har utvecklats av läkaren Carl-Eric Flodmark som är chef för barnviktsenheten i Malmö.

Än så länge är det ett hemmabygge. Men den har med goda resultat testats på cirka 50 barn och används numera dagligen på enheten. Nyligen publicerades en vetenskaplig artikel om metoden i tidskriften Pediatric Obesity. Det hoppas Carl-Eric Flodmark ska leda till att andra forskare tar till sig metoden.

Ogillar beröring

I Lunds universitets och Region Skånes tidskrift Vetenskap & Hälsa berättar han att överviktiga barn ofta inte gillar att man tar i dem för att mäta midjemåttet och bukhöjden. Med lasermetoden slipper de all form av beröring. De kan behålla t-tröjan på och det räcker med att en person genomför mätningen till skillnad från vanlig mätning med måttband och linjal då det krävs två personer.

Lika bra som magnetkamera

Metoden lär dessutom ge lika bra data som mätning med magnetkamera.

Eftersom utrustningen är flyttbar och mätningarna är enkla att göra, så skulle metoden kunna användas för att bland annat studera bukfetma och hälsorisker hos större befolkningsgrupper, inte bara på barn utan även på vuxna.