Reglerna är tydliga, uppger Danmarks Radio. I samma ögonblick som en spermabank misstänker att ett barn kan ha drabbats av biverkningar som skulle kunna komma från fadern ska banken omgående stoppa all försäljning medan donatorn utreds.

Redan i juni 2009 fick banken reda på att ett av donatorsbarnen fötts med den ärftliga sjukdomen neurofibromatos typ 1. Först ett halvår senare gick banken ut med information. Under tiden hann ytterligare två kvinnor insemineras med donatorns sperma.

Mannen donerade sperma mellan 2004 och 2006 och är far till 43 barn, varav 18 bor i Sverige och Norge. Hittills har nio av barnen drabbats av neurofibromatos typ 1.