Även om det efter vårdvalets införande nu finns 40 fler vårdcentraler, tillgängligheten har ökat och köerna försvunnit, finns det fler utmaningar kvar, skriver hälso- och sjukvårdsföreträdarna för Alliansen och Miljöpartiet på DN debatt. Därför har de nu kommit överens om en rad nya satsningar.

Bland annat ska större hänsyn tas till patienternas olika vårdbehov. Ett första steg införs nästa år då högre ersättning kommer att ges för åtgärder vid nyupptäckt diabetes, screeningtest vid demensutredningar, omfattande vårdintyg, vårdplanering i hemmet och smittspårning.

För att förebygga sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar, diabetes, och psykisk ohälsa höjs ersättningen för distriktssköterskornas motiverande samtal eller andra evidensbaserade metoder om livsstilsförändringar för att undvika sjukdomar.

Totalt 50 miljoner kronor satsas under två år för att öka vårdcentralernas förutsättningar att ge jämlik vård. Vårdcentralerna ska också få ersättning för att sjuksköterskor och läkare deltar i vidareutbildning och för läkemedelsgenomgångar.

Dessutom byggs primärvårdsrehabiliteringen ut med vårdkompetenser som sjukgymnaster, dietister, arbetsterapeuter och kiropraktorer. Större verksamheter ska kunna komplettera kompetensen med naprapater.