En av dem som har blivit av med sin överskjutande tid är sjuksköterskan Anneli Jonsson, förtroendevald i Vårdförbundet. Hon blev upprörd när hon såg att hennes timmar dragits bort från flexkontot utan att någon chef hade tagit kontakt med henne.

– Jag var en av dem som stred för det här nya avtalet. En av anledningarna till att Vårdförbundet skrev under det var att arbetsgivaren inte längre gavs möjlighet att dra bort överstigande timmar utan att kommunicera med oss anställda, säger hon.

Lokal tvist

När Anneli Jonsson tog upp saken med sina kolleger visade det sig att flera hade blivit av med sin överskjutande tid. Då tog hon kontakt med Joakim Arnsberger, ombudsman i Vårdförbundets avdelning i Skåne. Han har nu beslutat att driva frågan till en lokal tvist mellan Vårdförbundet och Göinge kommun.

– Jag trodde att det här skulle lösas under sommaren, men ingenting har hänt. Min utgångspunkt är att det inte är mycket att välja på än att sätta tillbaka tiden, eller möjligen omvandla de överskjutande timmarna till ledighet, säger han.

Svårt att ta ut övertid

Joakim Arnsberger invänder att avtalet tydligt säger att det ska finnas en överenskommelse mellan kommunen och medarbetaren. Han pekar också på svårigheter när det gäller möjligheter att ta ut flextid.

– Vi ville ha tydliga skrivningar som gör det svårt att förlora inarbetad tid. Det ville vi för att många av våra medlemmar har svårt att få övertid godkänd. Det gör att många väljer att lägga tiden på flexen i stället – vilket i sin tur leder till att det blir för många timmar där, som är svåra att ta ut, säger han.

Den 1 november ska representanter från Vårdförbundet och Göinge kommun förhandla om hur frågan om hur de indragna timmarna ska lösas.

Som Vårdfokus tidigare berättat har Vårdförbundet vägrat skriva på det nya flextidsavtal som Region Skåne tagit fram just med hänvisning till att tid som överskrider antalet tillåtna flextimmar med automatik kan plockas bort av arbetsgivaren.

Nyligen sa Vårdförbundet i Östergötland upp flextidsavtalen med Linköpings kommun på grund av missnöje med hur det tolkades av arbetsgivaren.