Stockholms läns landsting har inlett ett pilotprojektet där sjukvårdsrådgivningens ordinarie sjuksköterskor ger råd tillsammans med en tolk. I december startar Skåne och i Västra Götaland.

– Vi vill underlätta för patienterna att hitta rätt vård och öka tillgängligheten till vården. Målet är att i större utsträckning erbjuda rådgivning på lika villkor och på så sätt bidra till en effektivare vård, säger Monica Larsson, chef för enheten för vårdkommunikation i Region Skåne.

Sjukvårdsrådgivning med tolk kommer att erbjudas alla dagar mellan klockan 8 och 22, och ska inte kosta mer än ett vanligt telefonsamtal.

Rådgivningen med tolkar kommer att ha särskilda telefonnummer.