På grund av oro för biverkningar har de italienska myndigheterna stoppat försäljningen av Novartis influensavacciner Agrippal och Fluad och avrått andra EU-länder från användning.

Tyskland, Frankrike och Spanien hör till de länder som efter Italiens varning tillfälligt stoppat försäljningen.

Det italienska läkemedelsverket har också varnat den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, skriver Läkemedelsvärlden.

Enligt EMA som stödjer medlemsländernas myndigheter med expertis, men inte har någon formell auktoritet, är stoppen en försiktighetsåtgärd. Än så länge finns det inget som tyder på att de misstänkta kvalitetsbristerna har någon inverkan på vaccinernas säkerhet eller effektivitet.

Italienska läkemedelsmyndigheten undersöker nu vaccinerna på EU:s uppdrag och beslutar sedan om de bör stoppas permanent. Samtidigt ska varje medlemsland undersöka vad ett stopp skulle innebära för det egna landets vaccinationsprogram, skriver Läkemedelsvärlden.