År 2006 vände sig en förening till Socialstyrelsen och ifrågasatte en verksamhet med bland annat laserbehandling av tinnitus som drevs av en sjuksköterska. Verksamheten beskrevs som oseriös och ärendet utreds på Socialstyrelsen.

Det har nu visat sig att ett av de vetenskapliga råd som bedömt den metod som sjuksköterskan använde sig av själv satt med i styrelsens förening när anmälan gjordes. Trots det har han för Socialstyrelsens räkning skrivit två expertutlåtanden om metoden. Ett i september 2010 och ett i september 2012.

De vetenskapliga råden ska alltid fylla i en jävsdeklaration innan de påbörjar ett visst uppdrag för Socialstyrelsen. Men enligt myndigheten, som medger att man brustit i rutinerna, lämnades någon sådan inte in för 2010, då det första utlåtandet skrevs. I den jävsdeklaration som begärdes in 2012 lämnades inga uppgifter om styrelseuppdraget från 2006.

Att det vetenskapliga rådet satt med i styrelsen fick Socialstyrelsen veta först i början på den här veckan, av sjuksköterskan.

Myndigheten har nu beslutat att skilja experten från ärendet och kommer inte att ta med hans utlåtanden vid bedömningen av fallet.

– Det är ett krav att alla våra externa experter ska vara opartiska. Denna opartiskhet ska inte kunna ifrågasättas, säger Erik Höglund, som är chef på Socialstyrelsens avdelning för regler och tillstånd.

Ärendet behandlas som ett legitimationsärende eftersom metoden används av en person med sjuksköterskelegitimation. Men ännu har Socialstyelsen inte tagit ställning till om sjuksköterskan bör få behålla sin legitimation eller inte.