Ända sedan 2007 har Mats Johannesson från Åmål lidit av huvudvärk och högt blodtryck. Vid flertalet tillfällen sökte han vård och bad att få genomgå en hjärnröntgen, utan att få gehör.

I maj i år förvärrades situationen.

– Jag ramlade ihop hemma. Mitt ansikte var helt vridet och jag hade skakningar. På NÄL-akuten sa de bara att inget var fel och att jag kunde åka hem, säger Mats Johannesson.

Gjorde sig svag med flit

Huvudvärken fortsatte och intensifierades. Två månader senare ramlade han igen. I ambulansen på väg in till akuten bestämde han sig för att inte lämna sjukhuset förrän han genomgått en hjärnröntgen.

– ­Under undersökningen gjorde jag mig svag i vänster arm och ben. När de sa åt mig att röra nästtippen missade jag med flit. Eftersom de trodde att jag drabbats av en stroke fick jag äntligen min röntgen, säger Mats Johannesson.

Som väntat var det ingen hjärnblödning han hade drabbats av, men väl en hjärntumör.

Kräver skadestånd

Nu har Mats Johannesson anmält akutmottagningen till Socialstyrelsen för dåligt bemötande. Han har också hört av sig till NU-sjukvårdens patientnämnd och yrkat på skadestånd.

– Jag kan inte köpa ett nytt huvud. Men jag har blivit så illa behandlad. Det ska inte gå till så här, säger Mats Johannesson.

Medger att patienten hamnat i kläm

Från sjukhusets sida medger man att Mats Johannesson har hamnat mellan stolarna. Ärendet har registrerats som ett patientklagomål och en internutredning har nu inletts.

– När den utredningen är klar det kan vi inte säga i dag. Vad de gäller patientens anmälan till Socialstyrelsen kommer vi självklart att samarbeta med dem i frågan, säger Magnus Kronvall, områdeschef för medicin på NÄL.