Mannen som smittades vid en akutmottagning på ett sjukhus i Östergötland hade fått en sårskada som skulle sys. Utredningen har visat att han fick bedövningsmedel som togs ur en flerdosflaska med Carbocain.

Cirka tolv minuter tidigare hade en kvinna som var bärare av hepatit B fått bedövningsmedel ur samma flaska. Troligen har man gått tillbaka med den engångsspruta som kvinnan bedövats med för att dra upp lite till och då kontaminerades innehållet i flaskan.

Smittskyddsinstitutet konstaterar att överföring av blodsmitta oftast sker på grund av felaktig hantering då en spruta återanvänds. I många landsting förordas engångsflaskor som ger en säkrare hantering. Nu uppmanar Smittskyddsinstitutet vården att undvika flerdosflaskor när det går.