Analyssvar har visat att samtliga av de smittade drabbats av ehec som är en zoonos, det vill säga en infektionssjukdom som kan överföras från djur. Smittspridningen sker oftast via kött eller grönsaker.

Spårar källan

Mycket talar nu för att smittkällan är gemensam för de drabbade och att den finns i närheten av Kalmar.

– De fyra har insjuknat i omgångar under en period av nästan tre veckor. Vi jobbar nu intensivt för att finna smittkällan, säger Ewa Jansson, miljöchef i Kalmar kommun.

Tidigare utbrott i Lycksele

I augusti rapporterades fem fall av ehec i Lycksele. Tre av de drabbade var barn som behövde vårdas på sjukhus efter att de insjuknat i följdsjukdomen hus, hemolytiskt uremiskt syndrom. Efter analyser av cirka 25 prover konstaterades det att ingen vidare spridning förekom i Lycksele.