Studien omfattar 16 220 barn mellan 2-9 år och deras föräldrar,

Resultaten skiljer sig mellan olika delar av Europa. Varannan förälder till barn med övervikt uppfattade sitt barn som normalviktigt i Nord- och Centraleuropa. I Sydeuropa var det så många som tre fjärdedelar.

"En aning runda"

Drygt 1 000 barn i studien var inte bara överviktiga, utan hade fetma. En stor del av deras föräldrar uppfattade sina barn som "en aning runda". Men även föräldrar till underviktiga barn hade svårt att uppfatta sitt barns vikt på rätt sätt.

Ett oväntat resultat av studien var att en stor grupp föräldrar var oroliga för att barnen skulle kunna utveckla undervikt. Denna oro var vanligare hos föräldrar i Sydeuropa, där varannan förälder oroade sig för undervikt jämfört med mellan 3 till 32 procent i Nord- och Centraleuropa. Det var till och med så att var femte föräldrer till barn med fetma var orolig för att barnet skulle utveckla undervikt.

Objektiv information behövs

– Det är inte troligt att föräldrar själva tar initiativ till livsstilsförändringar eller tar kontakt med vården om de uppfattar sitt barn som normalviktigt. Föräldrar behöver därför få objektiv information om hur just deras barns BMI-kurva ser ut. I Sverige kan föräldrarna få det när deras barn mäts och vägs på barnavårdscentralen och i skolhälsovården, säger Susann Regber, doktorand vid NHV, Nordic School of Public Health.

Hon är huvudförfattare till studien som är en del av Idefics-projektet, ett EU-projekt som arbetar med att studera och förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Europa.