Forskarna har i studien följt upp 83 544 graviditeter och funnit i genomsnitt 5,1 procent för tidiga födslar. Riskerna skilde sig kraftigt mellan de normalviktiga och de kraftigt överviktiga, de med bmi över 40. För dem var risken att föda för tidigt 9,2 procent, medan 4,7 procent av de normalviktiga kvinnorna födde för tidigt.

Tidigare studier har visat att övervikt hos modern ökar risken för att barnet föds för tidigt. Det nya i den aktuella studien är att det inte bara är kvinnor med fetma och sjukdomar som diabetes och högt blodtryck som har en förhöjd risk att föda för tidigt. Den ökade risken gäller även de som inte har dessa sjukdomar.

– Om vi tittar på hela gruppen med kvinnor som födde för tidigt så hade de generellt sett ett något högre bmi än genomsnittet. Men även underviktiga kvinnor i studien löpte förhöjd risk att föda för tidigt, säger Bo Jacobsson, professor i obstetrik vid Göteborgs universitet.