Som Vårdfokus tidigare berättat har politikerna i Landstinget Gävleborg beslutat att höja ingångslönerna för specialistsjuksköterskor från 24 000 till 25 000 kronor i månaden. Detta för att försöka få fler att söka de tjänster som finns. Som det nu är råder det brist, bland annat på psykiatri- operations- och intensivvårdssjuksköterskor.

Den som tidigare har arbetat som sjuksköterska och som väljer att vidareutbilda sig garanteras en löneökning på minst 1 500 kronor i månaden

Med en skattehöjning på 30 öre skulle landstinget få ett tillskott på 126 miljoner kronor, varav 10 miljoner ska gå till satsningen på sjuksköterskor.

Det definitiva beslutet om skattehöjningen tas av landstingsfullmäktige den 20-21 november.