På läkemedelsföretaget Glaxo Smith Kline, GSK, tror man att det handlar om ett olycksfall i arbetet från Stockholmslandstingets sida. Därför avstår man från att dra landstinget inför förvaltningsdomstolen. Fattar något annat landsting liknande beslut kommer man däremot att vidta juridiska åtgärder, enligt Johan Thor, kommersiell direktör på GSK.

Uppenbarligen tolkas det nuvarande nationella upphandlingsavtalet  av HPV-vaccin för flickor 13-17 år olika.

– Vi bedömer att vi kan köpa ytterligare vaccin. I avtalet det står det att man får göra kompletterande beställningar, säger Anne Rundquist, chefsjurist på upphandlingsenheten på Stockholms läns landsting.

"Krävs ett rejält skohorn"

Sveriges kommuner och landsting, SKL, är tveksamt till om Stockholmslandstinget  har gjort rätt. Vid en prövning skulle det enligt SKL bli svårt att få den förra upphandlingen att gälla även för kvinnorna mellan 18 och 26.

– Det står i avtalet att upphandlingen gäller flickor födda 1993 och senare. Det är tveksamt om det går att använda den klausul som landstinget i Stockholm lutar sig mot för äldre flickor. För att lyckas med det krävs nog ett rejält skohorn, säger SKL:s utredare Bo Claesson.

Det var han som tillsammans med Stockholmslandstings upphandlare skötte den nationella upphandlingen av HPV-vaccin förra gången. Då vann först GSK med sitt vaccin Cervarix, men efter diverse överklaganden och lång väntan för flickorna, var det slutligen Sanofi Pasteur som kammade hem beställningen med Gardasil.

Vill ge GSK en chans

– Vi anser att om det här ska göras riktigt så ska det upphandlas. GSK ska ha en ärlig chans att vara med, säger Bo Claesson.

Samma bedömning gör Västra Götalandsregionen. Där beslutade man redan i somras om upphandling av HPV-vaccin för att göra det billigare för flickorna än om vaccinet förskrivs via läkemedelsförmånen. För att få ner priset ser regionen dock helst att upphandlingen görs nationellt.

Det var i somras som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tog in HPV-vaccin för åldrarna 18-26 år i läkemedelsförmånen. Det innebär att om vaccinet skrivs ut på recept ryms det inom högkostnadsskyddet, som  är 2 200 kronor för läkemedel. För kvinnorna kostar vaccinet knappt 2 000 kronor om de köper det på apoteket efter att ha fått recept.

Alla kan få det gratis

Enligt Bo Claesson blir kostnaden för landstingen i stort sett densamma om de erbjuder kvinnorna mellan 18 och 26 år gratis vaccin med upphandlat pris eller betalar sin del av läkemedelsförmånen.

Med en ny nationell upphandling skulle med andra ord alla flickor upp till 26 år kunna erbjudas gratisvaccinering.