Under fem års tid har forskare på Sahlgrenska akademien i Göteborg studerat sambanden mellan acetylsalicylsyra och hjärnkapacitet hos äldre kvinnor med hög risk att drabbas av hjärtinfarkt, kärlkramp eller stroke.

600 kvinnor i åldern 72 till 90 år deltog i undersökningen. Av dessa fick 129 kvinnor en låg dos acetylsalicylsyra, motsvarande cirka en fjärdedels magnecyl. Resultaten visar att acetylsalicylsyran både lyckades förebygga hjärtsjukdomar och bromsa nergången av den mentala kapaciteten.

– I slutet av perioden hade den mentala kapaciteten minskat hos samtliga kvinnor, och andelen som drabbades av demens var lika stor i hela gruppen. Men nergången i hjärnkapacitet var betydligt mindre och gick långsammare hos de kvinnor som fick acetylsalicylsyra, säger Silke Kern, forskare vid Sahlgrenska akademin.

I studien fick kvinnorna genomgå både fysiska kontroller och olika språk- och minnestester. Resultaten kvarstod även då hänsyn tagits till ålder, genetiska faktorer och övrig medicinering så som antiinflammatoriska läkemedel.