WHO gick ut med sin varning sedan två personer insjuknat, en man från Saudiarabien, som avled, och en man från Qatar som intensivvårdades i Storbritannien. Den enda kopplingen mellan de två fallen var att bägge före insjuknandet hade vistats i Saudiarabien.

I Danmark isolerades fem personer som misstänktes bära på det nya viruset men det visades sig snart att de bar på vanlig säsongsinfluensa.

Enligt Smittskyddsinstitutet verkar det nya coronaviruset inte vara så smittsamt som myndigheterna först befarade.

Coronaviruset kan orsaka både vanliga förkylningar och allvarliga luftvägsinfektioner, som sars.