Eftersom influensavaccinet Fluarix tillverkas på ett liknande sätt som Pandemrix befarade den finska hälsovårdsmyndigheten att det kan finnas en ökad risk för narkolepsi om personer som tidigare fått Pandemrix vaccineras med Fluarix.

Nu har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs vetenskapliga kommitté granskat de finska uppgifterna. Kommitténs slutsats är att resultaten inte väcker några farhågor när det gäller säkerheten för Fluarix mot säsongsinfluensa.

Läkemedelsverket får alltså stöd för sin tidigare bedömning att rekommendationerna för vilka vaccin som ska användas mot säsongsinfluensa bör vara oförändrade.