Sjuksköterskestudenterna protesterade mot att de flesta av dem hade underkänts i sina tredjeårsexaminationer. De hävdade att proven inte gått rätt till och krävde att få en ny bedömning eller att få göra om dem.

Enligt ICN skadades minst två sjuksköterskestudenter då kvinnlig polis handgripligen slog till mot studenterna för att skingra dem. Ett halvdussin av studenterna omhändertogs.