Kursen går under namnet Neurologisk sjukdomslära och omvårdnad och ger under hösten deltagarna chansen att fördjupa sina kunskaper inom specialområdet.

Enligt Darcia Pratt-Eriksson, sjuksköterska och kursledare, är utbildningen unik eftersom den både fokuserar på teori och på praktik.

– De flesta utbildningar i dag är nätbaserade och väldigt teoretiska. Här sysslar vi även med aktiva övningar. Kursen ligger generellt på en väldigt hög nivå, säger Darcia Pratt-Eriksson, som hoppas att utbildningen i förlängningen leder till att det skapas en specialistutbildning för neurologisjuksköterskor.

Uppdragsutbildningen innefattar 15 högskolepoäng och är även öppen för externa att söka, men då mot betalning.

Förutom sjuksköterskelegitimation krävs ett års yrkeserfarenhet vid en neurologisk klinik.

Kursen ger också möjligheten att komplettera till magisternivå.