Det är SKL, Sveriges kommuner och landsting, som har tagit fram statistik över upphandlingen av verksamhet inom landsting och kommuner.

Mellan 2006 och 2011 ökade köpen av verksamhet i kommunerna från 48 miljarder till 77 miljarder.

I landstingen ökade köpen från 30 till 44 miljarder under samma period.

Ökningen är tydligast vad gäller köp från privata leverantörer.