När Socialstyrelsen i går presenterade sin rapport om de långa väntetiderna för cancerdiagnos och behandling blev Anne Berndt upprörd.

– Det här är inget nytt. Patologin är sedan länge en känd flaskhals i cancervården, delvis beroende på läkarbrist. Men på patologen finns också biomedicinska analytiker som skulle kunna bidra till att lösa den här krisen.

Inget har hänt

Patologutredningen som kom i våras pekade på att biomedicinska analytiker har en viktig roll för att lösa krisen inom den svenska patologin.

Dels föreslogs att grundutbildningen ska innehålla mer histologi och patologi, men det kanske viktigaste förslaget var en tvåårig specialistutbildning med inriktning mot patologi.

– Men inget har hänt sedan utredningen lades fram i våras. Lärosäten som jag varit i kontakt med säger att de väntar på att få uppdrag från verksamheterna om att anordna specialistutbildning, säger Anne Berndt.

Driver frågan

Patologutredningens rekommendationer måste införas snabbt, menar hon och säger att Vårdförbundet kommer att driva frågan på alla fronter.

– Vi kan inte fortsätta diskutera vem som ska göra vad på patologen. Det viktiga måste ändå vara att korta den tid som cancerpatienter får vänta på diagnos och behandling.