Läkemedelsverket tror att orsaken till otydligheten gällande pandemivaccinationen beror på att man får olika uppgifter beroende på vilken källa man vänder sig till. På hemsidan kan man därför tydligt se var siffrorna kommer ifrån och varför de ger så varierande svar.

Läkemedelsverket redovisar också hur många biverkningsrapporter som kommit in till myndigheten, hur många som totalt drabbats av narkolepsi de senaste åren samt vad olika studier och forskningsprojekt kommit fram till på området.

För att komma till sidan, se länk till höger.