– Även föräldrar som inte pratar svenska behöver få information, säger Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket.

Tanken är att broschyrerna ska finnas tillgängliga på barnavårdscentraler runt om i landet. Som stöd för personalen finns både en personalhandledning och en film som kan visas på till exempel föräldraträffar. Råden går även att läsa på Livsmedelsverkets hemsida.

– Det finns en stor efterfrågan på översättningar av våra råd.  Därför är vi väldigt glada att översättningarna nu är klara, säger Åsa Brugård Konde.

Råden gäller allt från modermjölksersättning för nyfödda till frukost- och mellanmålsråd för de lite äldre.

Broschyrerna finns på följande språk: arabiska, engelska, franska, polska, romani, ryska, somaliska, thailändska och tigrinska.