Kopplingen mellan höga värden av neurotensin och sjukdomarna är så stark att kvinnornas livslängd påverkas, enligt forskarna Olle Melander och Marju Orho-Melander vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. De har nyligen publicerat sina rön i den medicinvetenskapliga tidskriften Jama.

Enligt forskarna är sambandet mellan höga nivåer av neurotensin och de tre sjukdomarna så tydligt att hormonet kan användas som riskmarkör för dessa sjukdomar.

Eftersom en fettsnål diet sänker produktionen av neurotensin kan det enligt forskarna vara ett sätt att reglera nivån. Men det kräver att det går att visa på ett orsakssamband, något som de ska ta reda på med genetiska studier.