Det visar en analys från Socialstyrelsen.

– Det är anmärkningsvärt att en så stor del av de vuxna som behandlas med adhd-läkemedel också samtidigt använder en rad andra narkotikaklassade läkemedel. Det väcker frågor om felanvändning och lämpligheten i förskrivningen, säger Socialstyrelsens utredare Peter Salmi.

Frågan ska nu diskuteras med bland andra Läkemedelsverket.

Socialstyrelsens analys visar även att flest befintliga användare av centralstimulerande läkemedel finns bland pojkar i åldersgruppen 10 till 17 år, där användarna utgör 3,3 procent av befolkningen.

Även flickor har flest användare i denna åldersgrupp, 1,3 procent av befolkningen.

Myndigheten planerar under nästa år att publicera en vägledning om stöd till personer med adhd samt att utforma nationella medicinska indikationer för insättning av läkemedel.