Det är en amerikansk studie där olika näringstillskott har testats på 14 641 manliga läkare, 50 år och äldre. Männen lottades till olika kosttillskott eller placebo.

Efter elva års uppföljning har man kunnat se att bland dem som lottades till att ta ett tillskott med multivitaminer var risken att få cancer något lägre jämfört med dem som inte fick det.

Tidigare resultat från samma studie har visat att tillskott av vitamin C och E inte gav något skydd mot att få cancer eller hjärt-kärlsjukdom.

Risken kan i stället öka

Andra studier har också visat att intag av olika vitamintabletter inte skyddar mot cancer. Tvärtom kan risken öka.  

Möjligtvis kan resultaten tolkas så att intag av en låg dos av multivitaminer är bättre än ett högt intag av enskilda näringstillskott, föreslår forskarna.

Å andra sidan visar en stor svensk studie från 2010 att kvinnor som tog multivitaminer hade en ökad risk för bröstcancer jämfört med kvinnor som inte tog sådana tillskott.