De som drabbats av narkolepsi efter att ha blivit vaccinerade med influensavaccinet Pandemrix har sedan tidigare utlovats 50 000 kronor i skadestånd för sveda och värk. Utöver det ska de drabbade även bli ersatta för eventuella kostnader som sjukdomen medför.

Men eftersom det är svårt att säga hur stor ersättningen blir för kvarvarande besvär ska pengarna inte betalas ut förrän de drabbade blivit vuxna. Därför går läkemedelsförsäkringen nu ut och lovar ett förskott på 70 000 kronor på den delen av försäkringen.

För att få ut förskottet måste de som drabbats av narkolepsi skriva på en så kallad överlåtelsehandling,vilket innebär att försäkringsbolaget i en framtid kan stämma den part som anses ha orsakat skadan.

Läkemedelsförsäkringen understryker att pengarna just är ett förskott samt att den slutgiltiga summan kommer att avgöras individuellt i varje fall.