I korta drag går britten John B Gurdons och japanen Shinya Yamanakas upptäckt ut på att mogna celler kan omprogrammeras till omogna celler. Dessa kan i sin tur utvecklas till vilka celler som helst i kroppen.

Redan 1962 ersatte John B Gurdon, professor vid universitetet i Cambridge och verksam vid The Gurdon institute i Cambridge, cellkärnan i en grodas äggcell tillsammans med cellkärnan från en mogen cell som tagits från grodynglets tarm. Den förändrade äggcellen utvecklades likafullt till ett grodyngel. Med andra ord hade den mogna cellkärnans DNA bevarat all information för att skapa alla olika celler i grodan.

2006 arbetade Shinya Yamanaka, professor vid Kyoto-universitetet och samt även verksam vid Gladstone institute, vidare utifrån hans resultat. Han upptäckte hur en hel, intakt, specialiserad cell från en mus kunde gå tillbaka i utvecklingen till en omogen stamcell. Det som förvånande ytterligare, var att det krävdes enbart fyra gener för att trigga igång förändringen av cellen till så kallad inducerad pluripotent stamcell, iPS.

Banbrytande upptäckt

Upptäckterna har tagit forskarvärlden med storm och läroböcker har fått skrivas om. Genom den här forskningen kan man i framtiden slippa gå omvägen runt embryonala stamceller eller för all del celler från organ, som exempelvis hjärnan, utan i stället kunna utföra all forskning på vilka celler som helst.

Rent praktiskt får upptäckten betydelse genom att forskare nu har fått ett nytt instrument att studera sjukdomars utveckling och utveckla metoder för diagnostik och behandling. Till exempel genom att jämföra omprogrammerade celler från sjuka personer med celler från friska.

Nobelpristagarna var glada över att ha uppmärksammats, enligt Vetenskapsradion i Sveriges Radio, som intervjuade båda vid lunchtid.