Appen, som än så länge bara finns för iphone, har tagits fram av FoU Sjuhärad välfärd, vid högskolan i Borås. Men hjälp av programmet får sjukvårdspersonal tillgång till en kunskaps- och informationsbank om hur de ska agera när de möter barn som är anhörig till någon som är svårt sjuk eller skadad.

Sedan ett par år tillbaka har barn som närstående laglig rätt till information, råd och stöd. Samtidigt visar forskning att barn kanske inte alltid får det. Så behovet av kunskap på det här området är stort.

Syftet med appen är att samla och sprida aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet om hur barns rättigheter till information, råd eller stöd ska beaktas samt hur barns delaktighet och inflytande kan öka.

Projektet grundar sig på FN:s barnkonvention, som betonar uppmärksamhet på barnets bästa vid alla beslut.

Applikationen "Childs visit" går att ladda ner via Appstore.