Om taket på 18 700 kronor hade följt inkomstutvecklingen från 2002 och framåt hade den legat på cirka 26 315 kronor i år, enligt TCO:s beräkningar. Det är ett bortfall på 29 procent.

– Tittar man på sjukförsäkringen så följer den ju prisbasbeloppet. A-kassan är däremot inte indexreglerad alls, säger Lena Orpana, utredare på TCO.

TCO lanserade nyligen ett nytt förslag till arbetslöshetsförsäkring som innebär ett höjt inkomsttak till 27 000 kronor i månaden, sänkt a-kasseavgift till högst 150 kronor samt en delning av försäkringen där en del ska vara allmän och en del frivillig.

– En bra a-kassa är inte bara bra för de enskilda individerna, utan stödjer också omställningsförmågan på en arbetsmarknad där jobbomsättningen är hög, säger TCO:s orförande Eva Nordmark.