– Här i Jämtland har landstinget ett arbetstidsavtal som kallas "Östersundsmodellen" och som de vill ska omfatta fler arbetsplatser. Det är ett slags tvättstugeschema som inte är okontroversiellt bland våra medlemmar, säger Barbro Englesson.

Få folk komma på möten

En utmaning hon ser framför sig är annars att få medlemmar att komma till möten. Det är svårt och därför vill hon försöka möta dem i deras arbetsvardag.

För att kunna fokusera på arbetstiderna beslutade Vårdförbundet i förra veckan att inte säga upp det sifferlösa avtalet med arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting. Det innebär också något av en utmaning för avdelningen. Inte för att själva avtalet är problematiskt, utan för att arbetsgivarna i Jämtland inte alltid följer dess intentioner.

Allas ansvar bör diskuteras

– Här fungerar inte den individuella lönesättningen som det är tänkt. Det är till exempel svårt att omförhandla sin lön när man har fått ett nytt uppdrag. Allas ansvar i det är något vi måste diskutera. Från medarbetarens – som tar ett uppdrag trots att lönen inte höjs, till ledningens – som inte ger verksamhetsnära chefer ett tydligt mandat att lönesätta.

Men allra först gäller det att skapa en arbetande styrelse. Hela styrelsen i Jämtlandsavdelningen är nyvald och expeditionen är än så länge obemannad.

Att skapa rutiner och kompetensutveckla förtroendevalda kommer att ha en hög prioritet för Barbro Englesson.