De båda förtroendevalda skriver i sin anmälan att personalen på akuten är vana vid förändringar, men att omorganisationen den här gången hotar både arbetsmiljön och patientsäkerheten.

Trots statistik som visar att öppettider till klockan 21 vore det bästa för patienterna tog landstingspolitikerna beslutet att låta stänga akuten redan klockan 19.

Får inte ta ortopedpatienter

Dessutom har akutens verksamhetschef bestämt att de inte får ta emot några ortopedpatienter.

"Det upplever vi som det sämsta med hela omorganisationen", skriver de förtroendevalda. Det innebär att alla patienter med ortopediska åkommor ska hänvisas till vårdcentraler eller till jourcentralen. Vid misstanke om fraktur ska patienten hänvisas till Karlskrona.

Att mota bort en hel patientkategori spar ingen tid och upplevs som oetiskt av personalen. Få vill sitta i triagen eftersom de dagligen måste möta patienter och anhöriga som skulle kunna få hjälp, men som i stället måste hänvisas vidare. Tid som kunde ha lagts på behandling går nu åt till att förklara och försvara en organisation de inte kan ställa sig bakom.

Styrt uppifrån

De förtroendevalda avslutar sin anmälan med att konstatera att personalen är luttrad efter tidigare hot om både nedläggning och omorganisationer. Den här gången är det värre.

Förändringarna är genomförda utan att personalen har fått påverka dem, och upplevelsen är att en väl fungerande verksamhet nu har slagits sönder.