Det är kvalitetssäkringsföretaget Equalis som delar ut priset. HbA1c är en långtidsmarkör för diabetesbehandling som speglar hur blodsockret varit i genomsnitt under de två till tre senaste månaderna.

Deltagare i Equalis kvalitetssäkringsprogram för HbA1c får tio gånger om året ett blodprov från företaget för att mäta HbA1c i blodprovet med hjälp av sina HbA1c-instrument. Mer än 500 labb avdelningar och mottagningar deltar i detta kvlitetssäkringsprogram för att försäkra sig om att det värde de får ut ur instrumenten är korrekt.

Närmast riktvärdet

Labbet på Nordstans vårdcentral där Susanne Siren och Kerstin Vinberg jobbar är det som under hela året har genomfört de bästa mätningarna, det vill säga legat närmast provmaterialets riktvärde. Priset är ett diplom till labbet att hänga på väggen, ett bevis på att patienternas prover sköts väl.

Equalis arbetar med extern kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvården.