I studien deltog 25 sjukhus. 1 200 patienter med blindtarmsinflammation lottades till tre olika undersökningar: tidig undersökning med skiktröntgen, ultraljud eller förnyad undersökning efter en kort observationsperiod.

Preliminära resultat visar att röntgen inte gav någon fördel utan tvärtom resulterade i onödiga operationer. 

Delstudien ska diskuteras på Appendicitdagarna, ett vetenskapligt symposium 25–26 oktober på Länssjukhuset Ryhov, där ett 60-tal kirurger deltar.

Andra ämnen som ska tas upp är risken för cancerutveckling i samband med röntgen, möjligheten att blindtarmsinflammation kan läka av sig själv och om antibiotikabehandling kan vara ett alternativ till kirurgi.