Sterilt gods och icke sterilt gods som blandas, låg hygiennivå i operationssalarna, engångsartiklar som återanvänds och allmänt smutsigt och dammigt. Det är bara några av de punkterna som sjuksköterskan tar upp i sin anmälan till Socialstyrelsen.

Sjuksköterskan radar även upp flera brister i arbetsmiljön. Bland annat ska vattenläckage, omonterade luckor och smutsiga handdukar på golvet ha gett upphov till både halkrisk och risk för skärskador hos personalen.

Anmälaren, som har arbetat som operationssjuksköterska i 20 år, skriver också att hon aldrig tidigare i sin karriär stött på så många brister på någon annan enhet.

Vårdfokus har sökt ansvariga på kliniken för en kommentar.