Sjukhuset har brustit i sina rutiner, skriver Saco:s huvudskyddsombud Anna Rask-Andersen  i ett brev till Arbetsmiljöverket. Bland annat ska fallen inte ha rapporterats på rätt sätt. Utbrottet upptäcktes i stället några veckor senare efter det att facken fått nys om det inträffade. Anna Rask-Andersen vill nu att Arbetsmiljöverket utfärdar ett hot om vite gentemot mot sjukhuset.

– Jag är oerhört upprörd, säger hon.

Saknar utredning

Skyddsombudet hävdar att ingen ordentlig arbetsmiljöutredning har genomförts. Förutom smittspårning har inget gjorts och den genomfördes av lungmottagningen som inte har några arbetsmiljöuppdrag.

– Det hela är väldigt dåligt skött, säger Anna Rask-Andersen.

Uppföljningen har inte heller hållit måttet, anser hon. Efter utbrottet sattes en grupp samman för att uppdatera handlingsplanen för tbc-utbrott. Uppdragen delades ut och resultatet skulle presenteras för ombuden föres sommaren, något som ännu inte skett.

Otydlig ansvarsfördelning

Även om Vårdförbundet är något försiktigare i sin kritik och i nuläget inte valt att göra någon anmälan mot sjukhuset håller man med om att processen har dragit ut på tiden.

– Det är väldigt viktigt att få fram sådana här dokument och att man arbetar efter dem, speciellt eftersom vi ser att allt fler söker för tbc. Dokumenten har funnits tidigare men ansvarsfördelningen har inte varit tydlig, säger Maj Wineström, Vårdförbundets huvudskyddsombud på Akademiska.

Av de tio smittade var flera medlemmar i Vårdförbundet. Ingen ska ha blivit allvarligt sjuk utan tillfrisknade efter behandling.