"Tack för att du finns som skyddsombud" står det på de 130 kort som avdelningsstyrelsen har skickat ut.

– Vi vill uppmärksamma dem i deras viktiga roll, att vaka över skyddet på arbetsplatserna. Vi har tappat det där på senare år och förväntar oss att alla arbetsplatser ska vara funktionella och toppmoderna, men så är det ju inte, säger Ingrid Edman som är vice ordförande i Vårdförbundet Västmanland.

Flera risker

Som exempel på brister på arbetsplatser nämner hon att all personal inte använder rätt skyddsutrustning i sitt arbete eller att de kanske inte ens vet om vilken skyddsutrustning som finns. Och att vissa arbetsplatser inte är utformade för sina ändamål.

– I vården utsätts vi också för olika risker, till exempel smittor.

– Det är fantastiskt att vi har haft skyddsombud i 100 år. Vi kvinnor har inte ens haft rösträtt så länge. Men på senare år har vi satt oss i baksätet och tror att allt ordnar sig. Det är inte något självklart. Fortfarande inträffar dödsfall på arbetsplatser, till exempel på byggarbetsplatser, säger Ingrid Edman.

Bara var femte har tid

I samband med hudraårsjubileet publicerar TCO i dag en enkät om skyddsombudens möjlighet att utöva sin roll. Den visar att bara 20 procent kan ta all den tid de behöver för sitt uppdrag, nämligen att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor.

Hälften av skyddsombuden tyckte sig behöva vidareutbildning i arbetsmiljöarbete och 15 procent saknade helt utbildning i arbetsmiljöfrågor.